URBANISMUS-ARCHITEKTURA-DESIGN projekční a inženýrská činnostKancelář

Zabývám se projektováním obytných, občanských a průmyslových staveb, jednotlivých objektů i větších celků. Řeším novostavby i rekonstrukce, ke každému projektu přistupuji individuálně se snahou o nalezení ideálního řešení. Mám stálý okruh spolupracovníků v oboru statiky konstrukcí, pozemních staveb, techniky prostředí staveb, inženýrských objektů, územního plánování.

Dle požadavků klienta jsem schopen pro jednotlivé obory (urbanismus, pozemní stavby, interiérová tvorba) zajistit všechny stupně projektové dokumentace:

 Projektová příprava

 • urbanistické studie a územně plánovací podklady
 • architektonické studie a návrhy
 • projekty pro územní rozhodnutí
 • projekty pro stavební povolení
 • projekty pro provedení stavby 
 • podklady pro výběr dodavatele stavby a zadání stavby
 • návrhy interiérů vč. designu atypických prvků
 • digitální modely a počítačové vizualizace 
 • dokumentace skutečného provedení stavby
 • rozpočet včetně výkazu výměr

Inženýrská činnost

 • vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • zastupování stavebníka ve správních řízeních před orgány veřejné správy
 • zajištění stavebně technických průzkumů včetně geodetických prací
 • výběr dodavatele
 • výkon technického a autorského dozoru

Realizace zakázek

 • koordinace dodávky celé stavby na klíč včetně zajištění kolaudace
 • koordinace dodávek interiéru

Zpracování projektů

 • projekty staveb v BIMu