URBANISMUS-ARCHITEKTURA-DESIGN projekční a inženýrská činnostO mně

1992 - 1996 studium na SPŠ stavební Prostějov
1996 - 2002 studium na fakultě architektury VUT Brno
od roku  2002 samostatně výdělečná osoba v projekční kanceláři Olomouc

v čem je výhoda spolupráce s architektem

Architekt je vybaven znalostmi v teoretické rovině a zkušenostmi z praxe.
Spolupráce s architektem klienta motivuje k hlubšímu zamyšlení se nad svým  požadavkem a představou. Výše uvedené aspekty umožní vytvořit architektonický návrh /studii/, která  je výchozím podkladem pro zpracování projektu.
Po odsouhlasení návrhu nastává fáze vypracování projektové dokumentace (pro  územní řízení, stavební povolení, realizaci stavby aj.). Na základě  přesnějších podkladů je možné vypracovat podrobnější kalkulace. Chci svou činností klienty přesvědčit, že spolupráce s architektem na tvorbě bytu, rodinného domu nebo veřejného objektu či interiéru není luxus pro vyvolené, ale stává se dostupnou možností pro každého z nás. Jistota správného postupu při  zpracování projektu a kvalitní realizace vám může ušetřit nejen čas a úsilí, ale i vynaložené prostředky.  Není třeba se finančně vyčerpat - důležitý je nápad.

jak probíhají práce na projektu

Na první nezávazné schůzce seznámím klienta s postupem práce na projektu. Po shlédnutí klientových podkladů  /mapový podklad, půdorys bytu, stávající dokumentace stavby, případně jednoduché schéma prostoru/  případně místa stavby vytvořím cenovou nabídku na komplexní či dílčí služby. V případě, že klient je nabídkou osloven, dojde k podpisu smlouvy a jsou zahájeny práce  na projektu.
Je zpracován návrh a ten je následně s klientem zkonzultován .
Pomoc architekta spočívá nejen v tvůrčím řešení, ale také v přiblížení budoucí reality  prostřednictvím skic, kreseb a 3D vizualizací.

finanční podmínky projektu

Cena za projekt stavby vychází z platného cenového sazebníku. Při  návrhu ceny je ke každému klientovi volen individuální přístup, protože každý přichází s jinými potřebami a v různých fázích rozpracovanosti  projektu.

vedení realizace

Spolupráce nemusí končit  projekční činností, ale na žádost klienta jsem schopen projekt dovést do  realizační podoby. Při předávání dokumentace stavby je klient /investor/  seznámen s projektem. Poskytuji autorský dozor a spolupracuji při převzetí stavby. Klient se účastní kontrolních dnů na stavbě a na závěr přebírá hotové dílo.

Mým cílem je spokojený zákazník. V našem ateliéru se na Vás těší osvědčený tým odborníků s dlouholetými zkušenostmi s projektováním širokého spektra staveb. Rádi pro Vás vytvoříme jak architektonickou studii nebo jen poradíme při konzultaci. Tak zajistíme profesionální servis během všech projektových fází architektonické zakázky včetně vyřízení potřebných povolení, přes stavební dozor až po kolaudaci stavby.