URBANISMUS-ARCHITEKTURA-DESIGN projekční a inženýrská činnostHasičská zbrojnice Doloplazy

Hasičská zbrojnice je navržena na místě původní přízemní hasičské zbrojnice a skladu obecního úřadu. Nová hasičksá zbrojnice je patrová budova zastřešena sedlovou střechou a dlouhým vikýřem do ulice. 

Galerie