URBANISMUS-ARCHITEKTURA-DESIGN projekční a inženýrská činnostPolyfunkční objekt Brněnská ulice Prostějov

Pro potřeby investora je navržena budova, která svojí rozlohou využívá značnou část pozemku. Budova je samostatně stojící, navržena jako jeden celek. Hlavní vstup za nímž je vstupní hala se schodištěm rozděluje od sebe dvě prodejní jednotky. Na tutu uliční část navazují dvě jednopodlažní prodejní haly. Obě prodejní haly reagují svým tvarem na hranici ochranného pásma elektrického nadzemního vedení VN. Součástí areálu je obslužná komunikace procházející podél VN, napojená jedním vjezdem na komunikaci v Brněnské ulici. Před budovou je dlážděný chodník a parkoviště pro 23 osobních aut. Jednotlivé části objektu jsou zastřešeny pultovými a sedlovými střechami mírného sklonu. Pravá část stavby směrem do ulice je zastřešena pultovou střechou přecházející obloukem až k zemi. 
Fasáda je hlavním vstupem rozdělena na dvě vzhledově a prostorově odlišné části.  Levá část budovy je horizontálně členěna, podpořena předsazením druhého nadzemního podlaží a způsobem zastřešení. Fasáda je protknuta pravidelně rozmístěnými okny, která jsou v přízemí větších rozměrů.  Pravá část budovy je dynamičtějšího tvaru, který vytváří oblouková střecha přecházející na jedné straně až k zemi a na druhé straně se lomí vodorovné polohy a vytváří tak přístřešek nad vstupem. Fasáda je protknuta vertikálními okny, která osvětlují vysoký jednopodlažní a částečně dvoupodlažní prostor.
Přízemí obou částí budovy tvoří převážně prodejní plochy. V druhém nadzemním podlaží jsou umístěny převážně kanceláře a nutná sociální zařízení.   
Zadní prodejní hyly tvoří pouze obvodové stěny se zastřešením sedlovou a pultovou střechou mírných sklonů, protknutou střešními světlíky.