URBANISMUS-ARCHITEKTURA-DESIGN projekční a inženýrská činnostRekonstrukce obecního úřadu Nezamyslice

V přízemí byl proveden nový výrazný vstup doplněný ve střeše o obloukový vikýř. Nový vstup tak lépe slouží pro svatby a společenské akce konané ve svatební síni v zadní části objektu. Jako hlavní vstup na úřad  sloužily dříve malé dveře pod malými okny, které nyní slouží  jako vstup do úschovny kol. Interiéry Ing.arch. Petr Malý a akad. malíř Petr Zlámal.

Galerie