URBANISMUS-ARCHITEKTURA-DESIGN projekční a inženýrská činnostSídlo s showroomem firmy Šálek s.r.o.

Nová budova je navržena na místě stávající budovy sídla firmy na ulici Vrahovická v Prostějově. Současná budova bude zcela odstraněna. Stavba je navržena jako dvoupodlažní budova se zastavěnou plochou 476 m2 a výškou max. 9 m v nejvyšším místě atiky.  Dům respektuje výškovou regulaci danou platným územním plánem města Prostějova a stavební čáru sousedního bytového domu. Budova bude zastřešena plochou střechou se šikmými atikami. Nové napojení na dopravu nebude třeba, bude využit stávající vjezd do areálu bývalého Agrostroje.  Vstup do budovy bude ze zpevněné plochy na zbývající trojúhelníkové ploše stavební parcely. Tuto plochu bude kopírovat i výrazný slunolam v úrovni stropu 2. nadzemního podlaží, který bude vynášet jeden výrazný šikmý sloup. Množství prosklených ploch a fasádních obkladů, kterým je plech Corten, je patrno z vizualizací.
Součástí budovy je dvoupodlažní výstavní prostor, tzv. showroom s galerií v patře, kanceláře, sklady náhradních dílů, recepce prodávajících, sociální zařízení, kuchyňky, spisovna a schodiště do patra.  Budova bude propojena se stávajícím skladem.

GALERIE