URBANISMUS-ARCHITEKTURA-DESIGN projekční a inženýrská činnostVíceúčelové hřiště Hrubčice

Víceúčelové hřiště je navržené na místě antukového hřiště ve sportovním areálu Hřubčice. Harcí plocha má rozměr 42,85x22,69m a je určena k provozování většiny míčových her - nalajnovaná hřiště budou pro házenou, košíkovou, tenis a odbíjenou, ale lze hrát i badminton. Povrch bude umělý z  polyuretanu EPDM tl.11mm. Oplocení výšky 5m je navrženo ze čtyř stran - spodní část tvoří dřevěný mantinel z fošen výšky 1m, dále navazuje plotový panel výšky 2m a ochranná síť výšky 2m. Vchod na hřiště bude dvěma dvoukřídlými vrátky. V místech převýšení okolního terénu je kolem hřiště navržen odvodňovací betonový žlab odvádějící vodu do dvou vsakovacích studní. Na dalších dvou stranách je jen okapní chodník. Svahy budou mírně upraveny ve sklony 30-35° a znovu zatravněny.

Galerie