URBANISMUS-ARCHITEKTURA-DESIGN projekční a inženýrská činnostDva bytové domy u sportovní haly DDM Prostějov

Dva bytové domy s celkem 94 byty kategorie 1+kk, 2+kk a 3+kk. Dle přání soukromého investora je navrženo 8 podlaží z nich poslední dvě podlaží jsou ustoupená s byty vyšší kategore. Spodní podlaží částečně pod terénem je určené pro 20 odstavných stání a pro komory k bytům. Venku jsou navržena dvě parkoviště s celkem 34 odstavnými stáními, příjezdová komunikace s vjezdy do garáží na parkoviště. Parkoviště a okolí bytovek je doplněno o středně vzrostlé stromy.