URBANISMUS-ARCHITEKTURA-DESIGN projekční a inženýrská činnostNájemní byty Koválovice - Osíčany

Studie rekonstrukce budovy na byty s pečovatelskou službou a byty pro rodiny s dětmi v podkroví. První dvě nadzemní podlaží budou rozdělena na jednopokojové byty se samostatnou kuchyňkou a sociálním zařízením. Podkrovní byty budou větší se kategorie 2+kk a 3+kk. Předpokládá se, že spodní byty budou bezbariérové s vybavením pro tělesně postižené. Mezi byty jsou pak vložena dvě  přímá schodiště propojující jednotlivá poschodí. Hlavní vstup pro obyvatele domu je umístěn v místě jednoho ze dvou schodišť. Tento vstup bude bezbariérový a obyvatelé nebo návštěvníci tudy můžou projít přes zádveří a chodbu do dvora na otevřenou pavlač. Z pavlače jsou pak řešeny vstupy do malých bytů v prvním i druhém nadzemním podlaží. Vstupy do podstřešních bytů a bytů u severního štítu budou ze schodišťového prostoru. Horní pavlač je rozdělena lehkou příčkou pro vytvoření soukromí obyvatel bytů. Spodní podlaží bude přístupné po rampě i z dvorní strany. Suterén bude využitý pro sklepy a pro umístění technické části domu, jako je topení a ohřev užitkové vody.
Fasády domu členěny omítkou a keramickým obkladem. V dřevodekoru budou okna a dveře. Střecha do ulice bude protknuta dlouhými pultovými vikýři. Ve dvoře bude dominantní konstrukce pavlače zastřešena pultovou střechou.
Stání pro vozidla obyvatel nájemních bytů  a pro potřeby pečovatelské služby budou navržena částečně před okny zázemí pro pečovatelskou službu a částečně ve dvoře. Pro rekreaci bude využitý dvůr a zahrada.
V objektu je navrženo celkem 13 bytů, z nichž 10 bytů je jednopokojových kategorie 1+kk nebo 1+1 a 3 podstřešní byty kategorie 2+kk a 3+kk. Spodní byt vedle průjezdu bude využíván jako zázemí pečovatelské služby. Společnými prostorami jsou jen komunikační prostory, jako jsou schodiště, chodby, pavlač a technická místnost.

Galerie