URBANISMUS-ARCHITEKTURA-DESIGN projekční a inženýrská činnostRodinný dům Kojetín

Rodinný dům je navržen jako samostatně stojící jednopodlažní a nepodsklepený. Půdorysně má rodinný dům tvar nepravidelného obdélníka s max. rozměry vel. 21 x 9 m. Střední část je posunuta směrem dozadu čímž vzniká závětří vstupu do domu a zároveň tak rozděluje dům na společenskou a klidovou část. K domu patří garáž a kryté stání spojené s domem jen zastřešním. Zastřešení domu je šikmými střechami různých sklonů. Klidová část domu má stanovou střechu ukončenou jehlanovým světlíkem. Společenská část je otevřena do střešního prostoru, který prosvětluje pás oken. Stavební čára pro umístění RD nebyla udána. Rodinný dům je osazen svou delší stranou rovnoběžně s pozemkem, je zděný tradičním způsobem, fasada je částečně obložena keramickým páskem a částečně provedena v probarvené omítce, okna a dveře hliníková v barvě tmavě šedé a to včetně vrat do garáže. Na střechu je navržen titanzinkový antracitový falcovaný plech.

Galerie