URBANISMUS-ARCHITEKTURA-DESIGN projekční a inženýrská činnostRodinný dům Náklo

Dům je navržený ve tvaru písmene L v tradiční venkovské objemové formě s použitím moderních výrazových prvků. Dům se skládá ze dvou na sebe
kolmých částí - dvoupodlažní část do ulice je navržena pro bydlení a jednopodlažní část do zahrady s půdním prostorem je navržena jako dílna. Obě části jsou zastřešené klasickou sedlovou střechou se štíty mezi nimiž je propojovací krček s plochou střechou. Návrh domu respektuje výšku, sklon a orientaci hřebene střechy dle zastavovacího plánu. Kvůli značné šířce dvou pozemků, na kterém je dům navržen byla zvolena protáhlá dospozice domu rovnoběžná s vozovkou. Aby dům nepůsobil příliš dlouze je v místě vstupu do domu fasáda prolomena a změněn povrch zdí. Dům je osazen na stavební čáru společně s okolními domy. Součástí domu je garáž s vjezdem pro osobní auto a za ní dílna, která není od garáže stavebně oddělena, pouze se prochází tzv. krčkem. Po vstupu do domu může obyvatel domu projít chodbou přes celou šířku domu na terasu a dále do zahrady. Z terasy je také vstup do garáže a dílny. V přízemí domu je umístěna denní společenská část domu, wc se sprchou a dvouramenné schodiště pro výstup do patra, kde jsou umístěny dětské pokoje, ložnice rodičů, šatny a koupelna. Fasáda domu je provedena v omítce v kombinace s keramickým obkladem. Stěny a střecha jsou protknuty okny různých rozměrů dle fukce místností. Krytina na střeše je klasická keramická taška. Terasa je doplně pergolou dřevěné konstrukce stejně jako přístřešek na druhé auto navržený vedle garáže.

Galerie