URBANISMUS-ARCHITEKTURA-DESIGN projekční a inženýrská činnostAtrium včetně revitalizace zpevněných ploch na hřbitově v Chořelicích

Atrium je navrženo pro smuteční hosty a návštěvníky hřbitova jako úkryt před nepřezní počasí. Je osazeno do hlavní podélné osy mezi obřadní síní a hlavní bránou hřbitova, navržené v celé šířce stávající asfaltové plochy. Atrium tvoří 2 střešní železobetonové desky z pohledového betonu, které vynáší 14 ocelových sloupů kruhového průřezu, tj. 7 sloupů při okraji delších stran desek. Ve střední části jsou obě desky elipsovitě vykrojeny. Na konci a na začátku, kde jsou desky k sobě nejblíže, jsou propojeny ocelovými trámy. Navíc jsou v deskách pravidelně rozmístěny kruhové otvory dvou průměrů, které budou z horní strany zakryty čirým sklem. Desky mají mírný sklon směrem k zeleným pásům, kde bude z desek odkapávat dešťová voda. Krycí plocha desek včetně zasklených otvorů je 135 m2. Půdorysný rozměr zastřešení je 19,4 x 9,6 m a celková výška je 3,2 m včetně tloušťky desky.  Světlá výška by měla být cca 3 m, přičemž se počítá s průjezdem pohřebního vozu. Ocelové velké kruhy mezi sloupy mají doplňkovou výtvarnou funkci. Kruhy spolu se sloupy budou černé barvy. Atrium by mělo být doplněno o lavičky. Spolu s atriem jsou řešeny i zpevněné asfaltové plochy, které budou nahrazeny betonovou dlažbou kombinace malého a velkého formátu.

Galerie

Tato fotogalerie je prázdná.