URBANISMUS-ARCHITEKTURA-DESIGN projekční a inženýrská činnostRevitalizace veřejných ploch návsi Jeseniova Bystrovany

Byly upraveny komunikační, odpočinkové a parkovací plochy. Chodník, který původně vedl po jedné straně návsi podél rodinnných domů je přemístěn ke středu návsi podél vozovky odkud se chodec dostává lépe na druhou stranu vozovky a k důležitým bodům jako je autobusová zastávka, kaplička a odpočinková místa. Parkovací stání jsou navržena podél druhé strany vozovky. Další parkovací místa jsou podél vjezdů k rodinným domům, která jsou určena pro návštěvníky rodinných domu. Samzřejmostí je parkovaní na vlastních vjezdech. Plocha u kapličky je provozně rozdělena avšak v jedné výškové úrovn takže může být využívána pro pořádání společenských akcí obce. Naproti vchodu do kostela je v jeho ose umístěno místo pro posezení a odpočinek. Zpevněné plochy návsi jsou z povrchem kamenná a betonová dlažba, vozovka zůstala asfaltová. Náves je doplněna zelení tj. novými stromy, keři a volné plochy jsou zatravněny. Podél chodníku je umístěno nové veřejné osvětlení. Celá náves je pak doplněna o odpočinková místa s lavečkami a dalším mobiliářem, jako jsou odpadkové koše, stojany na kola, informační tabule a zábradlí podél kapličky.

Galerie