URBANISMUS-ARCHITEKTURA-DESIGN projekční a inženýrská činnostÚzemní studie Náměšť na Hané lok. Z1 "Pod Skřeby"

Územní studie je konceptem, který navrhuje budoucí bytovou zástavbu v lokalitě Z1 "Pod Skřeby" v městysi Náměšť na Hané - prověřuje a posuzuje možná funkční a prostorová řešení plochy pro bydlení v rodinných domech s přihlédnutím ke stávajícímu charakteru zástavby. Účelem pořízení územní studie je zajištění podkladu, který bude sloužit stavebnímu úřadu pro správní rozhodování v území, tj. pro řízení o umísťování staveb v této lokalitě.

Galerie